buterfly1.jpg

Ordinační doba

Terapeutický proces:

K návštěvě je nutné se objednat osobně, nebo telefonicky v uvedenou dobu. První hodina slouží k orientaci ve Vašem problému a ke zvážení možných řešení. Dohodneme se na způsobu práce, frekvenci návštěv, zvážíme možnost farmakoterapie eventuelně psychoterapie.

Úhrady:

Pro pojištěnce smluvních pojišťoven jsou služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V případech privátních pacientů je možno poskytovat konzultace v blocích po 50 min. za smluvní cenu 600 Kč.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
08:00 - 14:00 08:00 - 16:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 12:00

Objednat se můžete v pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hod. osobně, nebo telefonicky. Telefonní číslo pro objednání, nebo přeobjednání - 702 814 115. Objednávky zaslané e-mailem nemůžeme přijmout.