Služby - Ambulance Motýlek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

 

Nabízíme Vám
Komplexní služby v oblasti psychiatrie pro děti,
dorost a dospělé
v těchto případech


 • poruchy pozoznosti (ADD, ADHD)

 • krizové životní situace (např. vážná nemoc, ztráta blízkého)

 • vztahové problémy (v rodině, v partnerství, v kolektivu)

 • traumatické zážitky (např. sexuální i psychické zneužívání, domácí násilí, šikana)

 • sebepoškozování

 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

 • psychosomatické a jiné obtíže (enurésa, enkoprésa, bolesti, nevolnosti, nespavost apod.)

 • problémy s chováním v rodině, ve škole

 • problémy spojené s dospíváním, výchovná problematika

 • poruchy osobnostního vývoje 
 
 

Další služby

 • poradenství a edukace rodinných příslušníků

 • individuální a skupinová psychoterapie, rodinná psychoterapie

 • pobyty v multisenzorické místnosti snoezelen viz. www.centrumbelasek.cz

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky