Profesní profil - Ambulance Motýlek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Profesní profil

 
 
 

MUDr. Marcela BARTOŠÍKOVÁ

 • absolventka LF MU Brno obor všeobecné lékařství

 • specializace psychiatrie atestace (2001)

 • specializace dětská a dorostová psychiatrie (2014)

 • funkční specializace v systematické psychoterapii (2004)

 • kurz Motivační rozhovory a práce s klientem na změně (basic)

 • kurz Léčba závislosti na tabáku

 • absolventka výcviku v hypnoterapii

 • absolventka vzdělávacího programu Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů

 • a mnohé další ...


 • členka České lékařské komory

 • členka České neuropsychofarmakologické společnosti

 • členka České Psychiatrické společnosti ČPS-JEP

 • členka Asociace dětské a dorostové psychiatrie 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky